De puppy school is uitsluitend bedoeld voor pups vanaf 9 weken tot maximaal 6 maanden. Een goede begeleiding van jongs af aan is van groot belang voor het verdere leven van uw hond. Informeer gerust voor verdere informatie.